برچسب: فروش اسب کرد در قم

  • فروش اسب در قم

    فروش اسب در قم

    فروش اسب در قم فروش اسب در قم فروش اسب در قم حرکات گوش همه کاره هستند و با تعامل پیچیده در حدود پانزده عضله حفره ای کنترل می شوند فروش اسب در کرج (سیسون و گروسمن 1953). هنگامی که گوش ها خراشیده می شوند ، با باز شدن به سمت جلو در حالت عمودی […]