برچسب: فروش اسب کرد در ساری

  • فروش اسب در ساری

    فروش اسب در ساری

    فروش اسب در ساری فروش اسب در ساری فروش اسب در ساری برای اینکه کاملاً مستعد گرفتگی جانبی شود ، اسب به طرف خود می چرخد ​​و پاهای خود را تا حدی پایین می آورد در حالی که گردن و سر را به سمت بستر پایین می آورد. پیشانی فوقانی معمولاً قدامی از قسمت تحتانی […]