برچسب: فروش اسب عرب در گنبد

  • فروش اسب در گنبد

    فروش اسب در گنبد

    فروش اسب در گنبد   فروش اسب در گنبد فروش اسب در گنبد حرکتی سریع است که توسط یک یا هر دو ناحیه پیشانی در جهت قدامی انجام می شود . معمولاً برای ضربه زدن یا تهدید فرد داخلی. فروش اسب در مشهد اغلب با یک پا اتفاق می افتد در حالی که پیشانی دیگر […]