برچسب: فروش اسب عرب در سرعین

  • فروش اسب در سرعین

    فروش اسب در سرعین خاکستری – گاز گرفته – موهای سیاه در از میان موهای سفید رشد می‌کند. – خاکستری با حلقه‌های موی سیاه روی بدن. یک اسب کهر ممکن است آبی یا زرد با یک خط تیره یا “لیست” در امتداد ستون فقرات باشد فروش اسب در شیراز خرید اسب در سرعین کهر آبی: […]