فروش اسب در قزوین

فروش اسب در قزوین

فروش اسب در قزوین

فروش اسب در قزوین

فروش اسب در قزوین قطار معمولاً در محدوده 10-14 کیلومتر در ساعت .

(6-9 مایل در ساعت) قرار دارد. با این حال ، اغلب اتومبیل های اتومبیل سواری.

با سرعت 50 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند.

فروش اسب در مازندران

خرید اسب در قزوین

در حین تروت ، پاها بیشتر از راه رفتن خم می شوند.

سرعت: سرعت یا گلایه راه رفتن دو ضرب دیگر است .

پاهای یک طرف در آن به صورت یکسان عمل می کنند .

مانند قایق ، دو دوره وجود دارد که هر قدم در جایی که بدن در حالت تعلیق یا پرواز در حالت تعلیق باشد .

طول می کشد. ضریح کف پا عبارت است .

ها یک حرکت طبیعی نیست.

هنگامی که اتفاق می افتد یا به آنها آموزش داده می شود .

سرعت آن مشابه سرعت تروت است.

گالوپ و کانتر: گالوپ (شکل 3.3f) و نتیجه محکم تر آن .

فروش اسب کرد در قزوین

کاناله (شکل 3.3e) به ترتیب در واقع چهار دست و سه ضرب است.

یک گالوپ مورب یا عرضی به بهترین وجه توصیف مسیر کف است .

پا معمولی از اسبها در مقابل گالوپ جانبی یا دوار معمولی ، برای مثال .

خرگوش یا یوزپلنگ است. همانطور که یک اسب محافظ یا گالوپیان می تواند.

پس از مرحله پرواز با زمین تماس پیدا کند.

از یکی از الگوهای تصویر آینه زیر استفاده می کند:

در قشر معمولی ، پاهای دوم و سوم به طور همزمان با زمین تماس می گیرند.

در یک گاف کامل ، اندام تحتانی آن جفت (ب) ابتدا با زمین تماس می گیرد.

و به جای یک ضربه سه ضرب ، یک ریتم چهار ضرب می دهد.

بدن بر روی پیشانی سرب محور است .

و این آخرین پا است که قبل از اینکه دوباره ساق پا دوباره از زمین بلند شود ، بلند شده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.