فروش اسب در اهواز

فروش اسب در اهواز

فروش اسب در اهواز

 

فروش اسب در اهواز

فروش اسب در اهوازسرعت: سرعت یا گلایه راه رفتن .

دو ضرب دیگر است که پاهای یک طرف در آن به صورت یکسان عمل می کنند .

مانند قایق ، دو دوره وجود دارد که هر قدم در جایی که بدن به حالت تعلیق در آمده .

و یا در حال پرواز است تعلیق دارد.

فروش اسب در کرج

خرید اسب در اهواز

ضریح کف پا عبارت است.

از: (الف) جلو ، سمت چپ ، (ب) جلو راست ، عقب سمت راست.

سرعت برای اکثر اسب ها یک حرکت طبیعی نیست. هنگامی که اتفاق می افتد .

یا به آنها آموزش داده می شود ، سرعت آن مشابه سرعت تروت است.

گالوپ و کانتر: گالوپ (شکل 3.3f) و نتیجه محکم تر آن .

خرید و فروش اسب در اهواز

کاناله (شکل 3.3e) به ترتیب در واقع چهار دست و سه ضرب است.

یک گالوپ مورب یا عرضی به بهترین وجه توصیف مسیر کف پا معمولی.

از اسبها در مقابل گالوپ جانبی یا دوار معمولی ، برای مثال ، خرگوش یا یوزپلنگ است.

همانطور که یک اسب محافظ یا گالوپیان می تواند.

پس از مرحله پرواز با زمین تماس پیدا کند.

از یکی از الگوهای تصویر آینه زیر استفاده می کند:

فروش اسب کرد در اهواز

I. الف) سمت چپ II. الف) راست عقب ب) راست عقب ، جلو سمت چپ ب) .

عقب سمت چپ ، راست راست ج) جلو راست * ج) جلو چپ *

در قشر معمولی ، پاهای دوم و سوم به طور همزمان با زمین تماس می گیرند.

در یک گاف کامل ، اندام تحتانی آن جفت (ب) ابتدا با زمین تماس می گیرد .

و به جای یک ضربه سه ضرب ، یک ریتم چهار ضرب می دهد.

بدن بر روی پیشانی سرب محور است ، و این آخرین پا است.

فروش اسب ترکمن در اهواز

که قبل از اینکه دوباره ساق پا دوباره از زمین بلند شود ، بلند شده است.

همانطور که اسب تکیه می دهد یا به سمت راست می چرخد ​​.

به طور معمول با پیشانی راست خود هدایت می شود .

و اگر حرکت به سمت چپ باشد ، منجر به سمت چپ نیز می شود.

با جابجایی الگوی کف پا از قسمت پیشانی به حفره ای که با زمین تماس می یابد.

فروش اسب عرب در اهواز

یا معمولاً در مرحله بازنشستگی این قدم با قرار دادن زیر بغل دیگر در اول حرکت می کند.

می توانید تغییر دهید. دوم ، یا برعکس).

سواران غالباً اسبها را برای تغییر مسیر هدایت می کنند.

در صورت انتخاب آزاد ، تغییر اسب منجر به تغییر متناوب جهت .

منجر به جلوگیری از دخالت اندام یا حفظ ثبات می شود.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.